14.7. sobota Jazzová zahrada

Jazzová  zahrada  od 19.00 hod.