30. září

Jazzová zahrada Na Staré štaci

https://jazzova-zahrada.cz