Přítomna byla řada významných hostů

Přítomna byla řada významných hostů