Revival Swing Band byl založen roku 1979.
„RSB“ hraje od tradičního jazzu po zvuk swing bandu,
evergreenové melodie D. Ellingtona, C. Basieho,
L. Armstronga, G. Gershwina aj.

 

Revival Swing Band was established in 1979. "RSB“ plays everything from traditional jazz to swing band sound with evergreen melodies of D. Ellington, C. Basie, L. Armstrong, G. Gershwin and others.

           Kapelník  Antonín  Šilhavý  nabízí  vystoupení  orchestru
                   Revival Swing Band  Praha
            7 – Septet, 6 - Sextet, 5 – Quintet, 4 – Quartet,
            2 - Duo - Swinging Ladies

            jazz 30.- 50. let  -  swing  -  boogie-woogie -  světové  evergreeny
            melodie známé od  Armstronga,  Sinatry,  Fitzgeraldové,  Olmerové.

 

          Band-master Antonín Šilhavý offers an orchestra
                    Revival Swing Band Praha
            7 - Septet, 6 - Sextet, 5 - Quintet, 4 - Quartet,

            2 - Duo - Swinging Ladies


            jazz 30th-50th years - swing - boogie-woogie - world evergreens
            known melodies from Armstrong, Sinatra, Fitzgerald, Olmerová.


            Zajistíme kompletní hudební servis včetně ozvučení všech vašich akcí !

            Orchestr má široký repertoár, vhodný pro:
            - plesy
            - firemní  oslavy
            - V.I.P.  večírky  - soukromé párty
            - narozeniny  -  svatby
            - hudba k rautu,  hudba k tanci
            - festivaly , jazz kluby
            - hotely, promenády, parník

            

 
            We provide full service including music sound of all your actions!

            The orchestra has a wide repertoire suitable for:
            - Balls
            - Corporate celebrations
            - V.I.P. parties - private party
            - Birthdays - Weddings
            - Music for dinner, music for dancing
            - Festivals, jazz clubs
            - Hotels, malls, steamer